Banner
首页 > 公司产品 > SMC气缸
SMC无杆气缸

SMC无杆气缸

产品详情

SMC无杆气缸是将气压传动中将压缩气体的压力能转换为机械能的气动执行元件。SMC气动元件有作往复直线运动的和作往复摆动的两类。作往复直线运动的气缸又可分为单作用、双作用、膜片式和冲击气缸4种。

①单作用气缸:仅-端有活塞杆,从活塞一侧供 气聚能产生气压,气压推动活塞生推力伸出,靠弹簧或自重返回。

②双作用气缸:SMC气动元件从活塞两侧交替供气,在一一个或两个方向输出力。

③膜片式气缸:用膜片代替活塞,只在一个方向输出力,用弹簧复位。它的密封性能好,但行程短。

④冲击气缸:这是-种元件。SMC气动元件它把压缩气体的压力能转换为活塞高速(10 ~ 20米秒运动的动能,借以作功。冲击气缸增加了带有喷口和泄流口的中盖。中盖和活塞把气缸分成储气腔、头腔和尾腔三室。它广泛用于下料、冲孔、破碎和成型等多种作业。作往复摆动的气缸称摆动气缸,由叶片将内腔分隔为二,向两腔交替供气,输出轴作摆动运动,摆动角小于280。此外,还有回转气缸、气液阻尼缸和步进气缸等。

smc无杆气缸

产品型号:

MY1B16-1000A 

MY1B16-1250 

MY1B16-1650 

MY1B16-260A 

MY1B16-300 

MY1B16-300A 

MY1B16-350 

MY1B16-400 

MY1B16-450 

MY1B16-500 

MY1B16-550 

MY1B16-700A 

MY1B16-700L

MY1B20-100

MY1B20-1000L

MY1B20-150L

MY1B20-200A

MY1B20-200L

MY1B20-300

MY1B20-400

MY1B20-500

MY1B20-600

MY1C25G-300L

MY1C25G-300LS

MY1C25G-350L

MY1C25G-400H

MY1C25G-400L

MY1C25G-400LS

MY1C25G-450

MY1C25G-450LS

MY1C25G-500H

MY1C25G-500L

MY1C25G-600LS

MY1C25G-660L

MY1C25G-800L

MY1C25G-810

MY1C25G-KIT

MY1C32-1800L

MY1C32-200L

MY1C32-250

MY1C32-250L

MY1C32-27-A

MY1C32-300L

MY1C32-310H

MY1C32-400AH

MY1C32-400H

MY1C32-400L

MY1C32-410L

MY1C32-500

MY1C32-500L

MY1C32-550

MY1C32-600

MY1C32-600L

MY1C32-700

MY1C32-700L

MY1C32-712

MY1C32-750

MY1C40-1000H

MY1C40-100L

MY1H10G-350H

MY1H10G-400

MY1H10G-400HS

MY1H10G-50H

MY1H16-150

MY1H16-150A

MY1H16-150L

MY1H16-200

MY1H16-200A

MY1H16-200L

MY1H16-250

MY1H16-250A

MY1H16-250L

MY1H16-300

MY1H16-300A

MY1H16-300L

MY1H16-350L

MY1H16-400A

MY1H16-400L

MY1H16-500L

MY1H16-50L

MY1H16-600

MY1H16-600L

MY1H16G-150

MY1H16G-150AL

MY1H16G-150L

MY1H16G-200

MY1H16G-200AL

MY1H16G-200L

MY1H32-50L

MY1H32-550A

MY1H32-550L

MY1H32-600L

MY1H32G-300

MY1H32G-300H

MY1H32G-350H

MY1H32G-400H

MY1H32G-400L

MY1H32G-500L

MY1H32G-600

MY1M25-650

MY1M25-700

MY1M25-700L

MY1M25-800

MY1M25-800L

MY1M25-80L

MY1M32-1400L

MY1M32-410H

MY1M32-500

MY1M32-500H

MY1M32-500L

MY1M32-600H

MY1M32-600L

MY1M32-800

MY1M40-500

MY1M40-830

MY1M40G-1000

MY1M40G-1200A

MY1M40G-1200L

MY1M40G-1350L

MY1M50-600

MY1M63-1000A

MY1M63-1200A

MY1M63-800A

MY2C16G-180

MY2C16G-200L

MY2C16G-300L

MY3A16-100

MY3A16-1000

MY3A16-120

MY3A16-300

MY3A16-320

MY3A16-400

MY3A16-500

MY3A16-600

MY3A25-400

MY3A25-450

MY3A25-500

MY3B16-200

MY3B16-300

MY3B16-600

MY3B16-750

MY3B16-770

MY3B32-700

CY1B15L-100

CY1B15L-150

CY1B15L-160

CY1B15L-250

CY1B15L-300

CY1B15L-400

CY1B15L-450

CY1B15L-570

CY1B15L-580

CY1B15L-590

CY1B15L-600

CY1B15L-605

CY1B15L-700

CY1B20H-180

CY1B20H-200

CY1B20H-450

CY1B20H-700

CY1B20H-900

CY1B63H-1000

CY1B63H-1100

CY1B63H-1150

CY1B63H-1200

CY1B63H-1350

CY1B63H-1400

CY1B63H-1610

CY1B63H-1700

CY1B63H-1800

CY1B63H-200

CY1B63H-2000

CY1F10L-100

CY1F10L-150

CY1F10L-150A

CY1F10L-200

CY1F10L-300

CY1F10R-100

CY1F10R-150

CY1F10R-200

CY1F10R-300

CY1F15L-100

CY1F15L-100AR

CY1F15L-300

CY1F15L-300A

CY1F15L-500

CY1F15R-100

CY1F15R-100AL

CY1F15R-150A

CY1F15R-200

CY1F25L-300

CY1F25L-400

CY1F25L-600

CY1F25R-150

CY1F25R-250

CY1F25R-300

CY1F25R-300A

CY1F25R-400

CY1F25R-600

CY1H10-100

CY1H10-100B

CY1H10-100BS

CY1H10-200

CY1H10-200B

CY1H10-300B

CY1H25-100B

CY1H25-150B

CY1H25-200

CY1H25-200B

CY1H25-300

CY1H25-300B

CY1H25-400

CY1R15H-350

CY1R15H-400

CY1R15H-500

CY1R15H-600

CY1R15H-650

CY1R15H-75

CY1R15H-B-N

CY1R20H-100

CY1R20H-1000

CY1R20H-1200

CY1R20H-1500

CY1R20H-200

CY1R20H-250

CY1R20H-300

CY1R20H-400

CY1R20H-450

CY1R20H-500

CY1R20H-900

CY1R20L-400

CY1R20L-500

CY3B10-100

CY3B10-150

CY3B10-250

CY3B10-300

CY3B10-410

CY3B10-450

CY3B10-500

CY3B10-KIT

CY3B10-PS

CY3B15-247

CY3B15-250

CY3B15-297

CY3B15-300

CY3B15-400

CY3B15-500

CY3B15-700

CY3B15-800

CY3B20-200

CY3B20-250

CY3B20-300

CY3B20-350

CY3B20-400

CY3B20-450

CY3B20-500

CY3B20-600

CY3B20-800


询盘