Banner
首页 > 公司产品 > SMC通用电磁阀
SMC电磁阀代理

SMC电磁阀代理

产品详情

SMC电磁阀在液压与气动系统的整个工作过程中起到了举足轻重的作用。电磁阀产品涉及的物理学领域较多,内容较抽象,制造和装配的工艺较复杂。这也是国产电磁阀一直需要攻克的重点及难点问题,因此多数环节都会成为影响产品设计性能的关键。在电磁阀产品设计过程中,合理布置产品设计结构和选取最优设计方案对产品的输出性能有着十分显著的影响。 

SMC电磁阀的设计原则:普通电磁阀在工作过程中。电磁力的保持是通过消耗电能来维持。根据磁场磁化作用的特性和设计要求,为减少设计 体积、提高工作效率。一般只利用磁场吸引力作为电磁阀工作原理的基本依据。相比利用排斥力作为基本原理而言结构更简单、工作更可靠。

今天主要讲一下车用电磁阀产品的使用,主要针对发动机空气流量控制燃油系统的供给量控制和热管理系统中的导热剂流量控制等。由于汽车产品在设计过程中空间较为有限,在工作过程中的工况 较为复杂.所以车用电磁阀必须工作可靠、尺寸合理、节能 环保。发动机的进气系统有这样几个环境特点:震动较剧烈、气体压力波动较大、气压波动频率范围较广、对于自然吸气发动机表现为负压进气等。

smc电磁阀

产品型号:

SY114-5LNZ

SY114-5LNZ-Q

SY114-5LO

SY114-5LOD

SY114-5LOU

SY114-5LOU-Q

SY114-5LOZ

SY114-5LOZD

SY114-5LOZE

SY114-5LOZE-M3

SY114-5LOZ-Q

SY114-5LU

SY114-5LUD

SY114-5LZ

SY114-5LZD

SY114-5LZD-M3

SY114-5LZ-M3-Q

SY114-5LZ-Q

SY114-5M

SY114-5MD

SY114-5MD-M3

SY114-5MN

SY114-5MNZ

SY114-5MNZ-Q

SY114-5MOU-Q

SY114-5MOZ

SY114-5MZ

SY3120-1G-C6

SY3120-1G-C6-F1

SY3120-1G-M5

SY3120-1GZ-C4

SY3120-1GZ-C6

SY3120-1GZD-M5

SY3120-1GZ-M5

SY3120-1H-C4

SY3120-1L-C4

SY3120-1LE-C4

SY3120-1LE-M5

SY3120-1L-M5

SY3120-1LOZ-C4

SY3120-1LOZ-C6

SY3120-1LZ

SY3120-1LZ-C6

SY3120-1LZD-C4

SY3120-1LZD-M5

SY3120-1LZE-C4

SY3120-1LZE-C6

SY3120-1LZE-M5

SY3120-1LZ-M5

SY3120-1M-C4

SY3120-1M-M5

SY3120-1MNZ-C6

SY3120-1MOZ-C6

SY3120-1MZ-C6

SY3120-2G-C4

SY3120-2G-C6

SY3120-3LD-C6

SY3120-3LZD-C4

SY3120-3LZD-C6

SY3120-3LZD-M5

SY3120-3LZE-C4

SY3120-3LZE-C6

SY3120-3LZE-M5

SY3120-3MD-C4

SY3120-3MZE-M5

SY3120-4G-C4

SY3120-4G-C6

SY3120-4GD-C4

SY3120-4GD-C6

SY3120-4GD-M5

SY3120-4GE-C6

SY3120-4G-M5

SY3120-4GZ-C6

SY3120-4LZ-C4

SY3120-4LZD-C4

SY3120-4LZD-C6

SY3120-4LZD-M5

SY3120-4LZD-M5Q

SY3120-4LZE-C4

SY3120-4LZE-C6

SY3120-4LZE-M5

SY3120-4LZ-M5

SY3120-4MOZE-C4

SY5120-3DD-01

SY5120-3DD-C6

SY5120-3DD-C8

SY5120-3DZ-01

SY5120-3DZD-01

SY5120-3DZD-01Q

SY5120-3DZD-C4

SY5120-3DZD-C6

SY5120-3DZD-C8

SY5120-3DZE-01

SY5120-3GD-01

SY5120-3GD-C6

SY5120-3GD-C8

SY5120-3LD-01

SY5120-3LD-C4

SY5120-3LD-C8

SY5120-3LOZ-N7T

SY5120-3LZ-01

SY5120-3LZD-01

SY5120-3LZD-01F

SY5120-3LZD01FQ

SY5120-3LZD-01N

SY5120-3LZD-01Q

SY51203LZD01X20

SY5120-3LZD-C4

SY5120-3LZD-C6

SY5120-3LZD-C8

SY5120-3LZE-01

SY5120-3MZ-01

SY5120-3MZ-C6

SY5120-3MZD-01

SY5120-3MZD-C6

SY5120-3MZE-C6

SY5120-3YO-01

SY5120-4D-01

SY5120-4D-C8

SY5120-4DD-01

SY5120-4DD-C6

SY5120-4DD-C8

SY5120-4DE-C6

SY5120-4DZ-01

SY5120-4DZ-01-Q

SY5120-4DZ-01T

SY5120-4DZ-C6

SY5120-4DZ-C6-Q

SY5120-4DZ-C8

SY5120-4DZ-C8-Q

SY5120-4DZD-01

SY5120-4DZD-C4

SY5120-4DZD-C6

SY5120-4DZD-C8

SY5120-4DZE-01

SY5120-4DZE-C4

SY5120-4DZE-C6

SY5120-4G-01

SY5120-4G-C8

SY5120-4GD-01

SY5120-4GD-C4

SY5120-4GD-C6

SY5120-4GD-C8

SY5120-4GE-01

SY5120-4GZ-01

SY5120-4GZD-01

SY5120-4GZD-C8

SY5120-4GZE-01

SY5120-4HZE-C8

SY5120-5LZD-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY5120-5D-01

SY7120-1DZD-02

SY7120-1G-02

SY7120-1L-02

SY7120-1LZ-C8

SY7120-1LZD-C8

SY7120-1LZE-C8

SY7120-1MZD-C8

SY7120-2DZ-02

SY7120-2DZE-02

SY7120-2G-02

SY7120-2GD-02

SY7120-2GZ-02

SY7120-2LZD-02

SY7120-2ME-02

SY7120-3D-C10

SY7120-3D-C8F-Q

SY7120-3DD-02

SY7120-3DD-C10

SY7120-3DD-C8

SY7120-3DZ-02

SY7120-3DZ-02FQ

SY7120-3DZ-02T

SY7120-3DZD-02

SY7120-3DZD-02Q

SY7120-3DZD-02T

SY7120-3DZD-C8

SY7120-3GD-02

SY7120-3GD-C8

SY7120-3LD-02

SY7120-3LZ-02

SY7120-3LZD-02

SY7120-3LZD-02F

SY7120-3LZD02FQ

SY7120-5D-02

SY7120-5D-02F-Q

SY7120-5D-C10

SY7120-5D-C8

SY7120-5DD-02

SY7120-5DD-02F

SY7120-5DD-02FQ

SY7120-5DD-02-Q

SY7120-5DD-C10

SY7120-5DD-C8

SY7120-5DD-C8F

SY7120-5DD-C8FQ

SY7120-5DE-02

SY7120-5DE-C10

SY7120-5DE-C8

SY7120-5DO-C8F

SY7120-5DOS-02F

SY7120-5DOSC8F2

SY7120-5DOSD02F

SY7120-5DS-02

SY7120-5DSD-02

SY7120-5DZ-02

SY7120-5DZ-02FQ

SY7120-5DZ-02N

SY7120-5DZ-02T

SY7120-5DZ-C10

SY7120-5DZ-C8

SY9120-4LZD-03Q

SY9120-4LZD-C10

SY9120-4LZD-C12

SY9120-4LZD-C8

SY9120-4YD-C10

SY9120-5D-C8

SY9120-5DD-02

SY9120-5DD-03

SY9120-5DD-C10

SY9120-5DD-C12

SY9120-5DD-C8

SY9120-5DZ-02

SY9120-5DZ-03

SY9120-5DZ-C10

SY9120-5DZD-02

SY9120-5DZD-03

SY9120-5DZD-03Q

SY9120-5DZD-C10

SY9120-5DZD-C12

SY9120-5DZD-C8

SY9120-5DZE-03

SY9120-5G-02

SY9120-5G-03

SY9120-5G-C8

SY9120-5GD-02

SY9120-5GD-03

SY9120-5GD-C10

SY9120-5GD-C12

SY9120-5GE-02

SY9120-5GE-03

SY9120-5GZ-03

SY9120-5GZ-C10

SY9120-5GZ-C8

SY9120-5GZD-03

SY9120-5GZE-03

SY9120-5HD-03


询盘