Banner
首页 > 公司产品 > SMC气动元件
SMC压力元件

SMC压力元件

产品详情

smc气动元件SMC压力控制元件一般是怎么控压的,主要从这几个方面来看:减压阀、电气比例阀、增压阀、溢流阀等相关内容。现在主要来介绍工作原理及注意事项:

AR系列SMC减压阀

减压阀是将较高的进口压力,调节并降低到符合使用要求的出口压力(调压)。并保证调节后出口气压的稳定(稳压)的装置。

SMC膜片式减压阀原理说明:1、将手轮外拉,看到橘黄色色带后,顺时针旋转手轮。

2、smc气动元件调节弹簧被压缩,推动膜片下移,通过阀杆打开阀芯,则进口气压经阀芯调节降压,有压力输出。

3、出口压力气体经反馈通路进入膜片下腔,在膜片上产生一个向上推力。

4、终膜片下部的压力和上部的弹簧力两者一致时(推力与调压弹簧力平衡时),出口得到稳定的气压力。

使用注意事项“1.普通型减压阀出口设定压力不要超过进口气压力的85%。

精密型减压阀出口设定压力不超过进口压力的90%,输出压力不得超过产品可设定压力的大值。

2.安装配管,充分预吹,防止灰尘、切削末等混入阀内。空气的流动方向按箭头方向安装,不得装反。

3.smc气动元件进口侧的管路中可能含有冷凝水、油污等,需要使用空气过滤元件,推荐大家采用AW过滤减压阀。

4.如果要用油雾器,请置于减压阀之后。

smc压力元件

产品型号:

ISE6B-B2-27L

ISE6B-B2-67L

ISE70-02-43S

ISE70-02-43-S

ISE70-N02-65-P

ISE75-02-27-ML

ISE75-02-43

ISE75-02-43-L

ISE75-02-43-M

ISE75-02-43-MS

ISE75-02-43-PL

ISE75-02-43S

ISE75-02-43-S

ISE75-02-65

ISE75-02-65-M

ISE75-02-65-S

ISE75-02-67-P

ISE75-F02-27-M

ISE75-F02-43-ML

ISE75H-02-27

ISE75H-02-27-M

ISE75H-02-27-ML

ISE75H-02-43

ISE75H-02-43-L

ISE75H-02-43-LA

ISE75H-02-43-M

ISE75H-02-43-ML

ISE75H-02-43-P

ISE75H-02-43S

ISE75H-02-43-S

ISE75H-F02-43PL

ISE75-N02-43-M

ISE80-02-A

ISE80-02-A-M

ISE80-02L-A

ISE80-02L-A-M

ISE80-02L-B

ISE80-02L-B-M

ISE80-02L-N

ISE8002LNMDX500

ISE80-02L-N-T

ISE80-02L-P

ISE80-02L-R

ISE80-02L-R-P

PSE100

PSE100-A

PSE100-AC

PSE100-AC-M

PSE100-B

PSE100-BC

PSE101-AC

PSE101-B

PSE101-BC

PSE200

PSE200-A

PSE200-B

PSE200-B4C

PSE200-M

PSE200-MA

PSE200-MA4C

PSE200-MB

PSE200-X101

PSE201

PSE201-M

PSE300

PSE300-L

PSE300-LAC

PSE300-LB

PSE300-LBC

PSE300-LDC

PSE300-M

PSE300-MLBC

PSE300T

PSE301

PSE301-LAC

PSE301-M

PSE302

PSE302-M

PSE303

PSE303-M

PSE305

PSE305-M

PSE512-M5

PSE512-R06

PSE520

PSE520-01

PSE520-02

PSE520-T01

PSE530-M5

PSE530-M5-C2L

PSE530-M5-CL

PSE530-M5-L

PSE530-R06

PSE530-R06-C2L

PSE530-R06-CL

PSE530-R06-L

PSE531-M5

PSE531-M5-C2L

PSE531-M5-CL

PSE531-M5-L

PSE531-R06

PSE531-R06-C2L

PSE531-R06-CL

PSE532-M5

PSE532-M5-CL

PSE532-R06

PSE532-R06-CL

PSE532-R06-L

PSE533-M5

PSE533-M5-C2L

PSE533-M5-CL

PSE533-R06-CL

PSE533-R06-L

PSE540-01

PSE540A-01-C2

PSE540A-M5

PSE540A-R04-C2

PSE540-IM5H

PSE540-M5

PSE540-N01

PSE540-R04

PSE540-R06

PSE541-01

PSE541-01-C2

PSE541A-01

PSE541A-M5

PSE541A-R04

PSE541A-R06-C2

PSE541-IM5

PSE541-IM5H

PSE541-M3

PSE541-M5

PSE541-M5-C2

PSE541-R04

PSE541-R06

PSE541-R06-C2

PSE543-01

PSE543A-01

PSE543A-IM5

PSE543A-IM5H

PSE543A-M3

PSE543A-M5

PSE543A-R04

PSE543A-R04-C2

PSE543A-R06

PSE543-IM5

PSE543-M5

PSE543-N01

PSE543-R04

PSE543-R06

PSE550

PSE550-28

PSE550-C2

PSE560-01

PSE560-01-28

PSE560-01-C2

PSE560-02

PSE560-02-28

PSE560-N01-28

PSE560-N02-28

PSE561-01

PSE561-01-28

PSE561-02

PSE561-02-28

PSE563-01-28

PSE563-01-C2

PSE563-02

PSE563-C01

PSE563-C01-28

PSE564-01

PSE564-01-28

PSE564-01-C2

PSE564-02

PSE564-02-28

PSE564-A2-28

PSE570-01

PSE570-01-28

PSE570-02

PSE570-02-28

PSE574-01

PSE574-01-28

PSE574-02

PSE574-02-28


询盘